Bokningsinformation 2024

Välkommen att boka starttid

Bokningsinformation 2024

Gamla Banan och Nya Banan

 • Tidsbokning alla dagar 6.00 – 20.00 på Nya och Gamla Banan.

När kan medlem boka

 • Max 3 samtida bokningar/person på Gamla Banan.

 • Gamla Banan - Från kl 21.00 kan nästkommande dags lediga tider bokas utan att det räknas inte in i bokningskvoten.

 • Gamla Banan och Nya Banan – Alla tider jämnt klockslag, lördagar och söndagar, (6.00, 7.00, 8.00 …) mellan kl 6.00 – 20.00, är bokningsbara från kl 20.00 kvällen innan. Kan bokas via Min Golf (hemsida), MG Bokning (app), Terminalen eller i shop/tidsbokning.

 • Under högsäsong har medlem möjlighet att boka in 3 gäster/starttid till rabatterat pris, läs mer under Gästgreenfee. Obs gäller endast av starttider inom 30 dagar från bokningstillfället.
  Vid bokning av starttid längre fram i tid erbjuds Gruppbokning, läs mer under När kan gäst boka?.

 • För Gruppbokning, kontakta kansliet. Förbokningsavgift på 100 kr/spelare tillkommer.

Gästgreenfee (endast Högsäsong)

- Medlem har möjlighet att boka med 3 gäster/boll till rabatterad greenfee.
- För att erhålla rabatten krävs att gäst är inbokad av medlem till starttiden. 
- Om medlem bokar av sin plats, försvinner gästrabatten.
- NB-medlem kan enbart ge Gäst-till medlemsrabatt på 9-hålsbanan.
- Vardagsmedlem kan enbart ge Gäst-till medlemsrabatt vid spel på vardag

När kan gäst boka?

 • Gäster är välkomna att boka 30 dagar innan spel. I MG Bokning visas endast starttider 30 dagar framåt. Önskar du se starttidsschemat längre fram i tid, gå in via Min Golf.

 • Önskar gäst boka längre fram i tid finns möjlighet till Gruppbokning, där utöver greenfee tillkommer en Förbokningsavgift á 100 kr/spelare. Kontakta kansliet: kansli@kungsbackagk.se

Ankomstregistrering & No Show

 • Alla spelare ska ankomstregistrera sig i MG Bokning (app), Terminalen eller i shop/reception (varje spelare har eget ansvar för sin ankomstregistrering)

 • Avbokning av starttid ska ske senast 2 timmar innan starttid.
 • Ankomstregistrering kan ske tidigast 2 timmar innan och senast 10 minuter bokad starttid.
 • Vid icke ankomstregistrering eller ej avbokad tid hanteras bokningen som "NO SHOW", och debiteras följande:
  Medlem: 200 kr   Gäster: Gällande greenfee

Allmänna regler

 • Reception och golfvärdar har befogenhet att sätta samman spelare till 4-bollar inom en tidsram om 30 minuter på Gamla Banan och Nya Banan för att optimera platstillgången.

Avbruten rond pga åska eller ospelbar bana pga häftigt regn

Om du tvingas avbryta din rond på Gamla Banan pga åska eller häftigt regn som ger ospelbara greener återbetalas inga pengar.

Om du avbrutit för åska, inom två timmar efter din starttid, erbjuds en värdecheck motsvarande halva den greenfee du betalat för din 18-hålsrond. Vid spel efter shop/tidsbokningens öppettider ingen återbetalning eller kompensation.

Avbrutet spel på Nya Banan och Korthålsbanan 

Ingen återbetalning av pengar eller kompensation med värdecheck för avbrutet spel på Nya Banan eller Korthålsbanan. 

 

Vid frost eller dimma

Vid frost och dimma förskjuts inga tider. Receptionspersonalen meddelar när det är ok att spela.

Korthålsbanan

Ingen tidsbokning, endast bollränna. Eventuella startförbud informeras via hemsidans kalender.