Årsavgiftförsäkring vid olycksfall

Drabbad av olycksfall - Årsavgiftsförsäkring

Årsavgiftsförsäkring

Har du drabbats av ett olycksfall som bidrar till att du inte kan spela golf i år? Genom Kungsbacka Golfklubbs försäkring omfattas våra medlemmar av en Årsavgiftsförsäkring som kan ge ersättning för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. Varje ärende prövas hos försäkringsbolaget Söderberg & Partners.

Vad är en olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skadan, vilket inte behöver ha inträffat på golfbanan, ska inträffa efter det att årsavgiften är inbetald till golfklubben. Observera att sjukdomar inte omfattas av försäkringen, endast olycksfall.

Försäkringen ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift. Försäkringen har 30 dagar karens och högsta ersättning är 8 500 kronor per skada och år. 

För mer information: Se pdf, nedan.

Anmäl ditt olycksfall: Blankett för ifyllnad  

Kontaktperson: Lasse Engström, Söderberg & Partners
Mobil: 070-597 98 99
E-post: lars.r.engstrom@soderbergpartners.se