Ordförandebrev

Ordförande har ordet

Klubbens ordförande Måns Palmgren skriver ett ordförandebrev där du som medlem om medlem får läsa om vad som är på gång i klubben. Ordförandebrevet skickas ut ett par gånger om året och alla finns tillgängliga här på hemsidan.