Kommittéer

Klubbgemenskap

Våra aktiva kommittéer skapar en trivsam gemenskap bland alla medlemmar i klubben och bidrar till klubbens utveckling.

Kommittéarbetet är avgörande för klubbens olika arrangemang, aktiviteter och tävlingar för både damer, herrar, seniorer och juniorer. 

Är du intresserad att ingå i en kommitté - Välkommen att ta kontakt med någon av våra kommittéordförande.