Herrgolfens tävlingsvillkor 2024

 

Herrgolfen spelas antingen på Lottad Tid eller som Valfri Tid och Partner, VTP, och är öppen för seniorer från det år spelaren fyller 22 år. På Gamla Banan spelas över 18 hål medan 9 hål gäller för Nya Banan.

Tävlingen är indelad i tre klasser.

A-klass: +8,0 – 12,5

B-klass:  12,6 – 20,2

C-klass:  20,3 – 54,0

Regelverk för Begäran av Klassbyte

  • En spelare som ändrat sin exakta hcp över klassgränserna kan en gång under säsongen begära klassbyte tillbaka till den föregående klassen.
  • Begäran skall anmälas direkt när klassgränsen passerats, eller som längst med fördröjning till efter en (1) tävling. (Med fördröjning menas att man spelat max en gång i den nya klassen.)
  • När bytet skett tävlar man i den föregående klassen, men spelar givetvis på sin spelhandicap enligt slopetabellen baserad på aktuell exakt handicap.
  • Bytet skall begäras via mejl till hamraherrar@gmail.comoch gäller omgående och tills vidare.
  • En spelare som begärt klassbyte har under säsongen rätt att ångra sitt klassbyte. Även denna begäran görs via mejl till hamraherrar@gmail.comoch gäller omgående. Något ytterligare klassbyte är därefter inte möjligt.

Tee
Valfri tee vid varje enskild tävling. Om du ändrar tee måste det framgå av scorekortet innan du signerar och lämnar in scorekortet. Fel information innebär diskning.

Spelform
Spelform är slaggolf.

Resultat
Närmast Håltävlingen och Bruttotävlingen redovisas på Tävla 2024 | Kungsbacka Golfklubb (kungsbackagk.se Där finns också länkar till alla resultat på Min Golf.

Träningsspel
Samma dag, före tävlingsrond är träningsspel på banan ej tillåtet.

Anmälan
Anmälan, samt erläggande av anmälningsavgiften görs innan anmälningstidens utgång via Min Golf. Genom att anmäla sig till en Herrtävling, godkänner man att relevanta personuppgifter publiceras på klubbens olika informationssidor.

Tävlingsavgift & greenfee
Tävlingsavgiften betalas vid anmälan och är 75 kr + ev. tävlingsgreenfee. 

Starttider
Utöver tävlingsanmälan som görs via Min Golf har varje deltagare som skall spela VTP eget ansvar att boka en starttid, tidigast från 07.00. Starttid bokas via Min Golf, i Terminalen eller i shop/tidsbokningen. Detta gäller för tävlingarna på Gamla Banan.

Tävlingarna på Nya Banan (shot-gun) startar kl 16.30 med lottade bollar.
Reserverade tider på Gamla Banan för de som vill spela i lottad boll är mellan 10-11 och 15-16.
På hösten justeras eftermiddagstiden med hänsyn till mörkrets inbrott.

Hcp-grundande & Scorekortsinlämning
Varje tävling är handicapgrundande, om inget annat beslutas av tävlingsledningen. Scorekorten måste lämnas till tävlingsledningen efter varje tävlingsrond. Detta gäller även om du brutit ronden.

Markör
För spelare vars markör inte är med i tävlingen måste markörens Namn och Golf-ID fyllas i på spelarens scorekort. Om uppgifterna saknas diskvalificeras spelaren. Markören måste ha en fastställd exakt handicap.

Perioder
Tävlingarna är uppdelade i tre Perioder med vardera 8 tävlingar varav en avslutande Shotgun-tävling (9-hål) på Nya Banan. Direkt efter tävling är det gemensam prisutdelning för alla tävlingar i aktuell Period.

Prisutdelningar/Ombud
För pristagare gäller att spelaren själv, eller ett av spelaren utsett ombud, finns på plats vid prisutdelningen. Ombudets namn skall av spelaren meddelas tävlingsledningen före prisutdelningen. Ett ombud kan endast vara ombud för en person.  Pris som inte avhämtats i samband med prisutdelningen tillfaller kommittén. Tävlingsledningen åtar sig inte att vara ombud.

Transportmedel
Spelare som, av medicinska skäl, är i behov av transporthjälpmedel vid tävling, ska inneha ett giltigt transporttillstånd noterat i GIT eller visa upp skriftligt transporttillstånd ifrån hemmaklubbens styrelse (baserat på läkarintyg). Spelaren bokar själv golfbil.

Regeltolkningar
Onsdagstävlingarna spelas enligt Regler för Golfspel, KbGK:s Lokala Regler, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt WHS (World Handicap System). Eventuella regeltolkningar avgörs av tjänstgörande tävlingsledare.