Kontakta Valberedningen

Hör av dig till Valberedningen!

Det är naturligtvis omöjligt för Valberedningen att ha kontakt med alla medlemmar. Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och om du har förslag på nya medlemmar till styrelse och valberedning. Beskriv gärna personen som du föreslår, bakgrund i klubben, arbetserfarenhet osv. Hör gärna av dig så snart som möjligt och senast i slutet av september.

Maila till Valberedningen@kungsbackagk.se 

Vad gör och vilka består Valberedningen av?

Valberedningen har enligt funktionsbeskrivningen en av klubbens viktigaste uppgifter. Valberedningens uppgift är att på ett ansvarsfullt sätt föreslå medlemmar till styrelse, valberedning samt revisorer (interna/externa). Dessa väljs sedan på årsmötena av medlemmarna.

Vilka är Valberedningen

Valberedningen består av tre ledamöter som inbördes väljer ordförande. Ledamot väljs på tre år, därav att det är nyval varje år på höstmötet. 2024-års Valberedningen består av följande personer Magnus Hanson, ordförande, Anita Krönlein och Pia Nyqvist. Vi har samtliga tidigare suttit i styrelsen och i olika kommittéer.

Vi arbetar under hela året genom att delta i alla styrelsemöten, kontinuerligt prata med medlemmar för att identifiera nya potentiella medlemmar till styrelse, revisorer och valberedning. Fr o m i augusti går arbetet in i en intensivare fas inför höstmötet med förberedelse för val av medlemmar till styrelse samt till valberedning 2024-2025. Valberedningen söker personer med en kompetens, som kan komplettera nuvarande kunskapsbas.

Vi ser fram emot att höra av dig!
Magnus, Anita & Pia