Nya Tillfälliga Lokala Regler från 25/6

TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER - Fr o m 25 juni

Mark under arbete på spelfältet (MUA) Kala eller nysådda områden i anslutning till de nya dammarna på hål 5 och 16 på Gamla banan och hål 3 på Nya banan är mark under arbete.

Detsamma gäller för de kala kullarna till höger om fairway på hål 17. Vid störande inverkan får spelaren ta lättnad utan plikt enligt 16.1b. (De nya dammarna är i sig själva givetvis pliktområden.)

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a (= förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

Kommentarer