Ny biodlare i Miljökommittén

Ny medlem i Miljökommittén 

Vi vill hälsa Ulf Berthag välkommen som ny medlem i Miljökommittén och efterträder Bo Andersson. Lennart Älvero är Miljökommitténs kontaktperson från styrelsen.

Biodlare 

Ulf är också biodlare och kommer att sköta våra bisamhällen. Som ni kanske sett har kuporna flyttats bakom parkeringsplatsen för att de skall bli lättare att sköta. Nu är det inte så vackert men Ulf kommer att skaffa nya, modernare och snyggare kupor. Tyvärr har det ena bisamhället dött under vintern. Förmodligen har de angripits av kvalster eller virus. Vi kommer att ersätta med nya bin så fort det är möjligt.

Almdöden

Golfklubben är inte förskonad från almdöden. En aggressiv svampsjukdom gör att alla Sveriges almar håller på att dö. Vi har flera almar på höger sida om nians tee på Nya Banan och alla har dött. Några har sågats ner, bland annat där en av banans botaniska märkvärdigheter växer, svavelsippan. Den är en korsning mellan gul- och vitsippa. Farhågan var att när trädens skyddande lövtak försvann skulle också sipporna försvinna. Lyckligtvis blommar de lika fint även i år. 

Bästa hälsningar

Miljökommittén

Kommentarer