Ändring/utträde

Om du önskar ändra medlemskategori, t.ex. bli passiv eller önskar utträde ur klubben, skall det vara oss tillhanda senast den sista november inför kommande år. Fyll i formuläret nedan, så behandlar vi ditt ärende.