Nya golfregler 2023

Nya Golfregler 2023

Inför säsongen 2023 har en uppdatering av reglerna gjorts. Den omfattar mindre revideringar och justeringar. Dock är det några nyheter som är viktiga att känna till.

Förenkling vid droppning på flagglinjen

Nu skall bollen droppas linjen. Vid droppning på linjen skapas ett lättnadområde med en klubblängds radie från punkten där bollen träffar marken (Regel 14.3b(3)). Droppning på flagglinjen är ett av lättnadsalternativen när man tar lättnad för ospelbarboll, gult- och rött pliktområde samt tar lättnad utanför bunkern för onormala banförhållanden för en boll i bunker.

Tillåtet att ersätta en skadad klubba

Skulle klubban gå sönder under spelets normala gång får man som alternativ till att laga klubban nu byta ut den (Regel 4.1a(2)). Den får dock inte bytas ut om den skadas vid vredesutbrott.

Du behöver inte ange din handicap på scorekortet

Nu är kravet på att din handicap skall finns på scorekortet borttaget (Regel 3.3b(4)). Om en spelare lämnar in ett scorekort där handicap saknas eller av misstag felaktigt angetts eller tillämpats blir det ingen plikt. Du är dock fortfarande ansvarig för att det är rätt bruttoscore angivet på varje hål och att scorekortet är påskrivet av dig och din markör.

Nytt undantag om bollen rubbats av naturkrafter

Ett nytt undantag för boll rubbad av naturkrafter har införts (Regel 9.3). En boll som rubbats av naturkrafter och hamnar på en annan del av banan eller out of bounds efter att en droppats, återplacerats eller placerats skall återplaceras på sin ursprungliga punkt.

Exempel: Din boll har hamnat i ett pliktområde. Du tar lättnad enligt Regel 17.1d(3) och droppar bollen i ett lättnadsområde i slänten ner mot pliktområdet och bollen ligger still. Medan du hämtar en klubba rubbas bollen av vinden och rullar ner i pliktområdet. Bollen måste då återplaceras på sin ursprungliga punkt utan plikt. Men observera att bollen endast skall återplaceras om den hamnar i en annan del av banan eller out of bounds.

Ett pliktslag vid spel på felaktigt inbytt boll.

Plikten för att slå ett slag mot en felaktigt inbytt boll har sänkts från den allmänna plikten (två slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel) till ett slags plikt (Regel 6.3b(3)). Exempel: Innan du puttar byter du av misstag ut din boll mot en ny. Om du inte rättar misstaget innan du puttar får du ett pliktslag för felaktigt inbytt boll och skall fortsätta med den inbytta bollen.

Paragolfare inkluderade i ordinarie regelboken

Nu är regler för paragolfare inkluderade i regelboken (Regel 25). Detta för att möjliggöra för funktionshindrade att spela med spelare utan funktionshinder på lika villkor. Paragolfare kan därmed spela på lika villkor som spelare utan funktionsnedsättning, och då spela i samma tävling och hamna på samma resultatlista.