Vattenanalyser och Fågelholkar

Bevattning och vattenanalyser

Miljökommittén arbetar aktivt för att finna olika sätt att öka tillgången på vatten för bevattning av golfbanan. Vattenanalyser görs, om möjligt, varje år för att registrera områdets vattenkvaliteter. Prover tas på tre ställen, där vatten rinner in på området, mitt på området och vid utloppet från vårt område.

Fågelholkar

Sedan många år finns ett stort antal fågelholkar uppsatta inom området. Det är mer än ett hundratal småfågelholkar och starholkar. Varje år går vi igenom holkarna, rensar dem och för anteckningar om hur många som varit bebodda, vilka fågelarter som häckat där, om häckningen lyckats eller om boet rövats på något sätt.