Groddjursinventering 2004

"Syftet med inventeringen var att kartlägga förekomsten av groddjur, främst större vattensalamander i de dammar som finns på Kungsbacka Golfklubbs golfbana i Hamra. Inventeringen utfördes på uppdrag av Kungsbacka Golfklubb och genomfördes under maj-september 2004. Totalt inventerades tio dammar. Inventeringen utfördes av biologer vid Göteborgs Stadsmuseum, enheten för Natur- och kulturmiljövård."

Se länk nedan.