Naturinventeringar och skötselråd

 

Ett flertal naturundersökningar har gjorts i området. Följande rapporter finns:

 Naturvårdsinventering med skötselförslag för Kungsbacka Golfklubb. Krister Larsson, 2002
 Inventering av groddjur. Kungsbacka Golfklubb, Hamra, Särö. Göteborgs Stadsmuseum. Maria Magnusson och Lena Stålsjö, 2004.
 Miljöanpassning av en golbana. Lisa Finn. Chalmers 2003
 Environmental Assessment of a Golf Course – A first step towards Environmental Product Declarations (EDP), Chalmers 2012
 Växtval och skötselråd, Anders Green, 2014
 Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka Golfbana. Naturcentrum 2014.

De senaste rapporterna (2014) ger skötselråd m a p prioriterade områden i Verksamhetsplanen.