Styrelse

Styrelsens arbete

Styrelsen vill arbeta strategiskt för en ständig utveckling av klubben inom alla områden. Arbetet skall vara transparent och med en stor lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Måns Palmgren

Ordförande

Ansvarsområde

Juniorkommittén
Torsdagsgruppen

Lennart Älvero

Vice ordförande

Ansvarsområden

Seniorkommittén
Fastigheter

Cathrine Håkansson

Kassör

Ansvarsområden

Ekonomi

Christian Ericson

Ledamot

Ansvarsområden

Ekonomi

Anna-Maria Blom

Ledamot

Ansvarsområden

Strategiuppföljning
Tävlingar
Miljö

 

Martin Henriksson

Ledamot

Ansvarsområden

Banor
Fastigheter
Herrkommittén
Regel & Hcp-kommittén

 

 

Bo Jangvik

Ledamot

Ansvarsområden

Idrottsansvar
Golfakademin
Träningsområden

Amanda Werner

Ledamot

Ansvarsområden

Kommunikation
Damkommittén

Dag Gustavsson

Suppleant

Ansvarsområde

Marknad

Per Stenholtz

Suppleant

Ansvarsområde: