Ordförandebrev oktober 2021

Ordförande har ordet

Tiden går onekligen fort och som alla noterat är nu hösten här. Ännu har inte jag behövt skrapa rutorna på bilen men kanske har jag gjort det redan när oktobers Ordförandebrev läses av er. Jag hoppas ändå självklart på fler bra golfdagar innan vintern är här.

Årsmöte 17 november

Ett tydligt tecken på att säsongen går mot sitt slut är ju att det vankas Årsmöte. Denna gång är det flera nya och viktiga frågor som påverkar framtiden på klubben (klubbhus, padel, inträdesavgifter mm) så jag hoppas verkligen att ni alla försöker att prioritera kvällen den 17 november till detta möte för att göra er röst hörd i de omröstningar som kommer att påverka klubbens framtid. Som kallelsen anger kommer vi att kunna träffas och vi har bokat Varlaskolans Aula för mötet. Nytt för i år är att man som alternativ kan välja att delta i mötet digitalt (instruktion finns i kallelsen).

Kom ihåg att anmäla er senast onsdag 10 november via länken nedan vare sig ni planerar att vara på plats eller delta digitalt!

Anmälan: Klicka här!

Ekonomi

Helgen den 16-17 oktober höll Styrelsen strategikonferens och vi gick då nogsamt igenom prognosen för 2021 och är nästan klara med budgeten för 2022. Det vi kan säga är att resultatet också i år ser bra ut vilket bland annat beror på höga intäkter från greenfee och från engångshändelser med positivt resultat (ex markförsäljning, personalbidrag, maskinförsäljning) som vi inte har årligen. Vi kan i alla fall konstatera att vi kommer att ha haft två år med finfina resultat som gör gott för både kassalikviditet och eget kapital.

Även om ekonomin ser bra ut finns det ju alltid utrymmer för förbättring! Ett område som vi kan bli mer aktiva verksamma inom är marknadsföring gentemot potentiella sponsorer. Vi har därför beslutat att starta en Marknadskommitté med ansvar för partnersamarbeten. Jämfört med andra klubbar ser vi att det finns mycket potential hos oss som inte utnyttjas och vi hoppas att denna nystart, åtminstone på sikt, skall ge oss mer intäkter. Det vi konstaterar är att väldigt få företag nuförtiden ”ger” bort pengar utan att få värde tillbaka. Det första vi behöver göra är därför att paketera vårt sponsorerbjudande på ett tilltalande sätt. Vi behöver även kommunicera erbjudandet på ett sätt som gör att vi når rätt företag. Eftersom vi har en fantastisk produkt i banan borde det finnas goda möjligheter till framgång!

Herrkommittén

Jag vill officiellt tacka avgående Ordföranden för Herrkommittén, Hans Rodosi, för den tid han lagt på Herrkommittén genom åren. Hans insats har varit mycket värdefull, bl.a. då han varje onsdag i alla väder arbetat med att leda onsdagsgolfen. Det som nu blir viktigt är att nya eldsjälar träder fram och axlar Hans roll eftersom onsdagsgolfens framtid hänger på att det finns en Herrkommitté som är villig att sköta verksamheten. Det som borde locka är möjligheten att påverka hur tävlingen skall se ut framöver. Det är ju Herrkommittén som administrerar tävlingen och som därför också får bestämma hur tävlingen skall se ut. Här finns oändliga möjligheter till utveckling åt olika håll. Om du vill vara med och forma framtidens onsdagsgolf så hör av dig till kansliet med din intresseanmälan!

Klubbhus

Vi i Styrelsen har också enats om vilken omfattning på om/tillbyggnad vi vill ha mandat från er medlemmar att gå vidare med. Inriktningen är att:

  1. Bygga en ny tydlig entré som går in ungefär genom damernas nuvarande omklädningsrum.
  2. Flytta shopen/receptionen till huvudbyggnaden där herrarnas omklädningsrum och kansli är idag. Resultatet blir att reception, shop och restaurang går att nå direkt när man gått in genom den nya huvudentrén.
  3. Loungedel i form av en inglasad vinterträdgård anläggs över delar av nuvarande uteservering (kan användas utanför restaurangens öppettider).
  4. Omklädningsrum för både damer och herrar flyttas till nuvarande shopbyggnad. Vi räknar med att vi behöver riva byggnaden och bygga upp en ny fräsch byggnad.
  5. Shopbyggnaden (eller nybyggnaden) byggs ut för att inrymma arbetsplatser för kanslipersonal.
  6. Vi har även för avsikt att byta till plåttak och måla om våra byggnader i en modernare nyans (svart). Ger mycket för helhetsintrycket.

Vi har fått ett första utkast på visualiserade bilder som vi nu har bett Liljewall arkitekter att justera i enlighet med vad Styrelsen enats om. Så fort vi har dessa i vår hand kommer vi att lägga ut bilderna på hemsidan. Håll utkik!

Vid Årsmötet nu i höst kommer Styrelsen ”bara” att vilja ha mandat till att gå vidare med ytterligare projektering och kostnadsberäkning då detta är förenat med en viss kostnad (ca 300 tusen kronor). Hursomhelst så har vi beräknat att kostnaden för ovanstående om/tillbyggnad bör landa runt 10 miljoner kronor. Finansieringsmässigt räknar vi med att kunna betala hälften direkt från vår kassa (där vi har överlikviditet) och finansiera resten med banklån.

Ett eventuellt beslut om att starta en upphandling för genomförande av klubbhusprojektet, blir aktuellt vid nästa Årsmöte i vår, alternativt extrainsatt Årsmöte, efter att vi fått in offerter baserat på de systemhandlingar som vi vid kommande Årsmöte önskar få mandat att gå vidare med.

Padel

En annan investering vi i Styrelsen önskar få mandat att göra är att bygga två padelbanor. Planen är att förlägga dessa längst bort på parkeringen där banorna inte är i vägen och där störande ljud inte skall drabba golfspelet. Vid årsmötet i april 2021 inlämnades två motioner beträffande byggande av padelbanor och intresset bland medlemmar har undersökts via medlemsundersökningen i Players 1st under 2021. 22% av klubbens medlemmar uttrycker ett intresse för padelbanor på klubben, 11% svarar vet ej och 68% har svarat nej på frågan. Om vi antar att de som svarar på medlemsundersökningen är ett representativt urval innebär det att drygt 500 medlemmar redan nu har ett intresse i att ha denna möjlighet på anläggningen. Vi ser också en potential i att bli en ännu mer attraktiv klubb för framtida medlemmar, gäster och partners genom att även kunna erbjuda padel. 

Vi har efter kontakt med andra klubbar som redan byggt banor konstaterat att padelbanor är mycket lönsamma. Investeringen för två banor ligger på max 1 miljon kronor och vi har exempel på klubbar som dragit in intäkter på 700 tusen kronor (för två banor) på ett år. Visserligen ser man tecken på viss överetablering, framförallt i centrala Göteborg, men då avskrivningstiden är på minst 10 år, dvs 100 tusen kronor per år, räknar vi med att denna investering skall kunna ge avsevärd vinst även om vi inte skulle nå upp till en intäktsnivå så hög som 700 tkr. Medlen skulle kunna bidra till finansiering av vårt eventuella klubbhusprojekt och till framtida investeringar i våra golfbanor.

Idrottsliga bedrifter

Som vanligt vill jag också nämna ett urval av våra medlemmars idrottsliga bedrifter. Först av allt ett stort grattis till Oskar Franck som tog hem slutkvalet till MoreGolf MasterCard tour infor säsongen 2022 i stor stil. Med 10 under par var han hela 4 slag före tvåan! Även Alfons Bondesson gjorde en stark insats och slutade på 5:e plats i samma tävling med totalt 3 under par.  Hemma på Kungsbacka har vi också två nya klubbmästare i form av Thomas Andersson som blev klubbmästare på Korthålsbanan och Anders Gustavsson som tog hem putt-KM. Snyggt jobbat även där!

Önskar er alla en fortsatt fin höst!

/Måns

2021-10-27