Ordförandebrev november 2021

Ordförandebrevet november 2021

Så börjar det likna vinter på riktigt och denna dag har jag förlagt min arbetsplats till kansliet vilket innebär att jag får spendera dagen i vår fantastiska golfklubbsmiljö. Himlen är blå och marken är täckt av glittrande frost och detaljplaneringen för nästa år är i full gång vilket sammantaget känns oerhört inspirerande. Just frosten och vintervädret innebär dock att vi tills vidare har stängt samtliga banor då vi ju inte vill ha skador som inte får möjlighet att läka förrän till våren. Är väl i och för sig inte så dumt att få en paus så att man till våren kan komma tillbaka med reparerat självförtroende (åtminstone för någon vecka)!

Årsmöte

Stort tack till alla som besökte Årsmötet den 17 november! Totalt hade vi 95 medlemmar på plats i Varlaskolan och 70 som deltog digitalt. Jag har fått höra att deltagarantalet på totalt 165 medlemmar är en historiskt hög siffra. Min reflektion över mötet är att vi hade mycket bra diskussioner och att vi efter detta fattade beslut som på riktigt reflekterade medlemmarnas vilja vilket det, med så högt deltagarantal, är svårt att argumentera mot. Även om inte alla håller med om alla beslut så hoppas jag att alla respekterar Årsmötesbesluten.

Inträdesavgifter

Styrelsens förslag till införande av inträdesavgifter fick avslag då Årsmötet, enligt min analys, tyckte att det blev orättvist mot dom fullvärdiga medlemmar som inte fyllt 31 år och därmed skulle behöva betala inträdesavgifter det år man fyller 31 (om man inte var beredd att betala in medlemslån i förtid). Vi i Styrelsen tar naturligtvis åt oss och förstår rimligheten i Årsmötets beslut och kommer att justera förslaget till kommande Årsmöte. Tricket att lösa blir ju egentligen hur man utformar en ny skrivelse där vi kan behöva ta hänsyn till väldigt unga medlemmar och därmed leva med kommande beslut i många år framåt.

Klubbhus

Årsmötet beslutade också att ge oss i Styrelsen mandat att upphandla systemhandlingar inför eventuell ombyggnation av klubbhuset. Vi kommer att fortsätta enligt den presentation som drogs och återkomma vid ett kommande Årsmöte för beslut om ombyggnation. Bifogar bilden som visades på Årsmötet så att ingen glömmer hur fint det kan bli!

Padel

Årsmötet beslutade också att ge Styrelsen mandat att bygga två padelbanor under förutsättning att vi får bygglov, att verksamheten ryms inom stadgar (eller bolagsordning ifall padelverksamheten skulle drivas i vårt driftsbolag) och att vi har en rimlig lönsamhetskalkyl som visar positivt resultat. Eftersom medlemmarna har sagt att man vill ha padelbanor kommer vi att göra allt vi kan för att lösa de villkor som satts upp med målsättning att ha banorna på plats så fort som möjligt!

Herrkommittén

Som jag nämnde i Ordförandebrevet för oktober så behöver vi engagerade medlemmar till Herrkommittén. Just nu har vi ingen som anmält intresse till att ta på sig ordföranderollen och bygga en kommitté vilket ju gör att kommitténs framtid känns oviss. Huvudsysslan för kommittén är ju dessutom att arrangera onsdagsgolfen och har vi ingen kommitté blir ju följden att vi inte heller har någon onsdagsgolf vilket ju vore otroligt tråkigt. Så min uppmaning till dig som verkligen vill att onsdagsgolfen skall finnas kvar, anmäl ditt intresse att engagera dig i Herrkommittén till kansliet!

Tack och Välkommen

Det vi tyvärr inte hann med på Årsmötet var att tacka av dom personer som i och med mötet lämnar över sina roller till nya engagerade medlemmar. De som skulle ha avtackats är:

  • Bengt Lundell som efter 3 år lämnar sitt uppdrag som ledamot i Styrelsen. Bengt har, sedan han först blev invald som suppleant i november 2018, bidragit med ett stort engagemang och har varit en av de drivande i det strategiarbete vi påbörjade under år 2020.
  • Bengt Arne Östberg och Hans Rodosi som tillsammans varit drivande i Herrkommittén och tävlingsledare för onsdagsgolfen sedan urminnes tider.
  • Elsa Rosenblad som efter många år som ordförande för Miljökommittén lämnar över stafettpinnen till Mats Björkin. Elsa har varit starkt drivande till att vi fått diverse certifieringar som miljöklubb och att vi dessutom blivit utsedda till Sveriges bästa miljöklubb i början av året.

Till styrelsearbetet hälsar vi Cathrine Håkansson, Bo Jangvik och Dag Gustavsson välkomna. Härligt med fler medlemmar som ställer upp och engagerar sig så mycket som det krävs för att sitta i Styrelsen!

Ha det bra så återkommer jag i december!

/Måns