Ordförandebrev maj 2022

Ordförandebrev maj

Visst är det härligt att vi äntligen har kommit fram till mitten av maj och att man åtminstone inte behöver ha mössa och vantar på vid varje golfrunda. Sitter och skriver detta i Valldas klubbhus där det för dagen spelas en Teen Tour Future-tävling med hela 11 spelare som representerar Kungsbacka GK. I en tid när vi ser att intresset för golf ser ut att minska bland flickjuniorer är vi nöjda med att ha med 6 tjejer av de 18 i startfältet!

Beröm till vår personal

Om ni har haft tillfälle att spela Gamla Banan nyligen har ni liksom jag kunnat konstatera att greenerna redan är fantastiskt bra. Här måste jag ge Henrik med personal en eloge för trots att våra grannklubbar har haft stora problem har vi som vanligt fläckfria greener. Detta är naturligtvis inte tur utan resultatet av ett omsorgsfullt arbete som ständigt pågår. Beröm gärna vår personal när tillfälle ges så blir alla ännu mer motiverade, vilket naturligtvis gäller all personal vi har på klubben!

Årsmötet

Årsmötet i början av maj upplevde jag som mycket bra. Från början till slut kändes det som om vi hade en positiv energi på mötet och att vi var eniga i att vilja utveckla klubben. Vi inledde med att presentera våra planer för klubbhuset och jag upplevde det som om ni medlemmar var positiva till den plan som presenterades. I korthet innebär planen att flytta shop och reception till huvudbyggnaden (där kansli och omklädningsrum för herrar idag finns) och att riva shopbyggnaden för att där bygga ett nytt hus där omklädningsrum för damer och herrar samt arbetsplatser för kanslipersonal och tränare skall förläggas. En ny fin entré till klubbhuset från parkeringsplatsen kommer att fixas till där damernas omklädningsrum idag ligger. Nästa steg är nu att ta fram ett förslag till finansiering så att ni medlemmar får ett konkret förslag att ta ställning till på nästa Årsmöte.

5-årsplan 

Vi presenterade också vår 5-årsplan för banan där vi framför allt skall fokusera på att förbättra våra spelytor. Vi vill att det vi har skall hålla högsta kvalitet så därför är inte större ombyggnader aktuellt i närtid. En fråga som vi fokuserar på är tillgången till vatten. Inför året hade vi budgeterat med att bygga en damm till vänster om hål 5 på Nya Banan. Nu har det visat sig att detta läge inte är lämpligt vilket gör att planen på en ny damm inte kommer att kunna genomföras i år. I stället kommer vi, till att börja med, satsa på ett nytt bevattningssystem för våra greener som i sin tur gör att vi sparar upp till 50 % av den vattenåtgång vi idag använder för greenbevattning.

Vision 50/50

Vi har också för avsikt att gå över till hektometersystemet 2023 då vi ser detta som en naturlig del av Vision 50/50-projektet. Då kommer vi också att börja en utveckling av våra orangea utslagsplatser, framtida tee 44, då även spelare som är lite mer kortslående bör kunna få en utslagsplats med någorlunda kvalitet att flytta fram till. På årsmötet visades en film där vi blev certifierade för vårt jämställdhetsarbete, genom projektet Vision 50/50. Certifieringen innebär naturligtvis inte att vi är klara med arbetet utan snarare att vi har startat på ett bra sätt. Det som nu skall hända är att de aktiviteter vi har identifierat för att bli mer jämställda också skall genomföras.

Bunkerkrattornas placering

Så här i början av säsongen kan det också vara på sin plats att påminna om bunkerkrattans placering. Den skall alltså ligga i bunkern på tvären mot spelriktningen. Detta gör att krattan, med den utformning den har, får minsta möjliga påverkan på spelet då bollen kan rulla under krattan. Vill också påminna om att man måste kratta bunkern efter bunkerbesök och att man lämnar bunkern som man fann den (som sämst)!

Framgångsrika juniorer

Till sist vill jag gratulera Filippa Sundqvist som tog hem segern i årets första riktigt stora juniortävling i Sverige, nämligen Grand Opening på Österlens Golfklubb, starkt! Även Alexandra Berglund stod för en imponerande prestation då hon tog hem årets första deltävling av Slaget om Göteborg på Albatross Golfklubb. Segermarginalen blev hela sju slag ner till tvåan! Nu hoppas jag att ni alla får en fortsatt fin vår med massor av fina golfslag!

/Måns