Ordförandebrev januari 2023

Ordförandebrev januari 2023

Till att börja med vill jag önska er alla en riktigt god fortsättning på det nya året! Själv har jag nu varit tillbaka några veckor på jobbet efter att ha spenderat en lång och skön helgledighet i Thailand. Först två veckor sol och bad och sedan en veckas golf på fantastiska Black Mountain var exakt vad själen behövde. Även om det egna golfspelet som vanligt lämnade en del övrigt att önska fick jag i alla fall se fint spel från mina döttrar som spelade ovanligt bra. Att jag blev nedpetad från den handicapmässiga förstaplatsen i familjen är förstås bara roligt och det måste hända någon gång. Nu laddar jag i alla fall om och ökar träningsdosen samtidigt som barnen i fortsättningen får finansiera sin egen golf……men jag är inte bitter!

I november hade vi ett årsmöte där jag fick möjlighet att kortfattat gå igenom vad som hänt under året och hur Styrelsen ser på verksamheten. I punktform berörde vi följande:

  1. I vårt strategiska ramverk har vi lagt till ett övergripande mål som säger att ”Kungsbacka GK skall vara en klubb som är bäst i distriktet på att utveckla golfare”. Denna målsättning inriktar sig på det idrottsliga och tar sikte på att erbjuda alla medlemmar, som vill, en möjlighet att utveckla sitt golfspel.

  2. Vi tydliggjorde att våra banor är och kommer alltid att vara Styrelsens högsta prioritet. Det är just därför vi lägger merparten av alla våra kostnader och investeringar på just banorna. Under året har standarden varit bättre än någonsin och vi kommer att fortsätta vårt arbete med finish och sanddressning då vi anser att banornas layout är bra!

  3. Under 2022 blev Kungsbacka GK certifierade för vårt jämställdhetsarbete (Vision 50/50) och arbetet fortsätter nu med att genomföra aktiviteter för att förbättra jämställdheten inom de värdeskapare vi arbetar med.

  4. Även om vi kommer att göra ett resultat som är bättre än budget för år 2022 så ser vi att ekonomiska förutsättningar blir något tuffare under 2023. Det är dock glädjande att vi inte sett något större medlemstapp under vintern vilket talar för att vi får fina möjligheter att klara budget även år 2023.

Tack till Valberedningen

Jag vill också passa på att ge en eloge till Valberedningen som gör ett fantastiskt arbete i det tysta år efter år. Arbetet handlar till stor del om att sätta samman en grupp som trivs och arbetar bra tillsammans, kan väntas vara lojala mot varandra och mot klubbens strategiska ramverk, kompletterar varandra kompetensmässigt och respekterar de majoritetsbeslut som fattas av Styrelsen och klubbens medlemmar. För att klara detta behöver man vara socialt kompetent då man behöver känna många medlemmar och intressera sig för andra människor.

Välkommen Jasmine!

Jag vill i detta brev också passa på att hälsa Jasmine Rawsthorne välkommen till Kungsbacka GK som ny klubbchef. Efter en hård och intensiv anställningsprocess med otroligt många bra sökanden så var både Styrelse och anställda i slutändan överens om att Jasmine var den vi ville anställa. Jasmine är uppfödd i Göteborg och har arbetat med golf i över 20 år och är väl bevandrad inom både banskötsel och i rollen som klubbchef. Senast kommer hon från Karlshamns GK där hon verkat som klubbchef i drygt 5 år. Välkommen, Jasmine!

Dammen vid 18:e

Om ni har besökt klubben har ni säkert noterat att vi arbetat hårt med att få ordning på dammen vid 18:e hålet. Efter den planerade renoveringen av den sida på dammen som vetter mot ladan så brast kanterna utefter stora delar av resterande sidor. Renovering av dessa sidor var planerade och budgeterade till 2023 och 2024 men har nu fått tidigareläggas. Här har det gjorts ett stort jobb av personalen vilket gör att vi ser ut att bli klara inför säsongsstart. Vad som också är positivt att vi tagit kostnader tidigare än väntat men ändå går bättre än budget för år 2022!

Hektormetersystem

Inför säsongen 2023 kommer vi som planerat att övergå till hektometersystemet med en ny benämning av samtliga våra tees på Gamla och Nya Banan. Nya teeskyltar och avståndsmarkeringar är beställda och just nu pågår förberedande arbeten med gjutning av fundament innan vi kan påbörja arbetet med att få skyltarna på våra banor.

Nyheter på rangen

På vår driving range kommer det att bli en del nyheter inför säsongsstart 2023. Vi har ingått avtal med Titleist och är från säsongen 2023 en Titleist range. Det innebär dels att vi under mars månad kommer att få nya rangebollar, gula Titleist Practice, av riktigt hög kvalitet och vi kommer samtidigt att uppdatera avståndsmarkeringar och viss skyltning på rangen. Det planerade bytet av betalsystem på rangen kommer också att utföras under mars månad.

Till sist vill jag önska alla en fortsatt fin vinter. För mig blir det snart sportlovssemester med skidåkning på schemat men efter det har Styrelsen med bred majoritet beslutat att snön skall smälta, solen skall skina och banorna snart skall vara perfekta igen!

 

Ha det bra!

/Måns