Ordförandebrev december 2021

Ordförandebrevet december 2021

Så var det dags för årets sista Ordförandebrev. Så här i december har det inte blivit så mycket golfspelande för oss som har hängt kvar i Sverige så inom det området finns inte så mycket att rapportera. Det som däremot har hänt är att det kommit och försvunnit massor med snö. Den 2 december tog vår fantastiska banpersonal initiativ till att göra längdåkningsspår på banan. Spåren började på Korthålsbanan och gick hela vägen ned till 10:e hålet och totalt fick vi ihop 6 kilometer. Själv var jag ute på söndagen och fick en fantastisk upplevelse och jag hade inte kunnat tro att det skulle vara så många glada människor som det var. Oerhört positivt och det kan inte vara vanligt med en full parkering den 5 december!

I tisdags hade vi då första Styrelsemötet med den nyvalda Styrelsen. Blev ett mastodontmöte på närmare 5 timmar men, förutom att vi hade inkluderat ett konstituerande möte, hade vi också många frågor att behandla efter Årsmötet. Vid den punkt som rörde konstituering utsågs Lennart Älvero till Vice Ordförande och till kassör utsågs Christian Ericson.

Den första frågan vi diskuterade gällde förflyttningen från medlemslån till inträdesavgifter. Vi enades om att jobba fram ett nytt förslag till vårens Årsmöte. Vi tillsatte en arbetsgrupp som skall arbeta med detta för att fånga upp det vi uppfattade som Årsmötets vilja. Vad gäller klubbhuset skall vi ha ett nytt möte med Liljewall Arkitekter för att diskutera slutlig ritning och då kunna få en offert på systemhandlingar. När vi fått dessa handlingar är tanken att samla in offerter på själva klubbhusombyggnaden för att efter detta kunna lägga fram ett slutligt förslag till ett Årsmöte så snart som möjligt.

Vad gäller padelbanor har vi fått in en offert i den nivån som vi redovisade på Årsmötet. En av förutsättningarna för att starta bygget är ju dock att anläggandet av banorna skall vara förenlig med våra stadgar. I utredningen av denna fråga har vi varit i kontakt med SGF ett flertal gånger och även om SGF inte tycker att detta bryter mot stadgarna så finns det inga garantier ifall någon skulle bestämma sig för att pröva frågan rättsligt. Massor av klubbar har ju byggt padelbanor utan att ändra i stadgarna men faktum är att frågan inte har blivit prövad och om den skulle bli det så är det svårt att sia om utgången. Styrelsen beslutade därför att lägga fram ett förslag till ändring av stadgarna som möjliggör drift av padel och för att vi inte skall tappa farten kommer vi därför sannolikt att behöva ett extra Årsmöte (då ju en stadgeändring för att bli gällande behöver beslutas på två av varandra följande Årsmöten). När vi ändå ändrar i stadgarna är tanken att vi också skall ta höjd för dom aktiviteter vi redan har (och som inte täcks av stadgarna) och de som kan tillkomma.

Vi har också uppdaterat resultatprognosen för 2021 års resultat och det ser onekligen positivt ut. Vid Årsmötet presenterade vi en prognos som visade på ett helårsresultat runt 1,4 MSEK. Det vi nu kan konstatera är att det snarare lutar åt ett resultat strax norr om 2 MSEK. Skillnaden beror bl.a. på att vi oväntat fått tillbaka pengar för att vi gjort för stora pensionsinbetalningar åren 2004–2008, att dom prisökningar vi räknat med inte slagit igenom fullt ut under 2021 och på att juniorkommittén inte gjort av med hela sin budget då det inte gått att tävla så mycket detta pandemiår.

Till sist är vi oerhört glada att kunna dela ut en tidig julklapp till alla er medlemmar. I söndags signerades nämligen det nya arrendeavtalet som avser det mesta av marken där vi har hål nummer 6 till 13 (Färjås). Arrendet löper från 1 januari 2022 till 1 januari 2042 vilket innebär att marken är säkrad minst 20 år framåt i tiden! Processen har pågått länge men hela tiden under ett gott samarbete med ägarna och vi kommer framöver att tillsammans jobba för att banan och naturen runt omkring skall harmonisera med befintlig natur. Eftersom vi också nyligen tecknat ett 25-årigt avtal med Kungsbacka kommun om den mark vi arrenderar från dom känns det nu som om klubbens framtid är säkrad ett bra tag framöver!

Återstår för mig att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ha det bra så återkommer jag nästa år!

/Måns