Vinterträning 2022/2023

Vinterträning 2022-2023 Kungsbacka Golfakademi

Vintern är den mest optimala tiden för att göra en förändring av sin golfrörelse. Inga störande moment som spel eller tävling. Knoppen och kroppen hinner vänja sig vid en rörelse så att den är ”färdig” innan säsongen startar. Vi tränar i den nya studion, och ute på mattorna med infravärme, vi använder oss av video och Trackman.

Träningen kommer att vara individuell, mestadels sving men vi går igenom andra slag om så är önskemålet. Gruppens storlek är 4-5 personer, varje träningstillfälle är 1,5 timme och det är totalt 8 träningstillfällen. Vi kommer att ha ”uppsamlingsheat” för de som eventuellt missar någon gång.

Välkomna!

Therése & PO

 


PO Dahlman - Teknik

Följande veckor tränar vi:

47, 49, 2, 4, 6, 8, 10 och 12.

Grupper

Tisdagar: 12:30-14:00, 14:00-15:30, 15:30-17:00, 17:00-18:30. 

Onsdagar: 12:30-14:00, 14:00-15:30, 15:30-17:00, 17:00-18:30. 

 

Uppsamlingsheat: lördag 28/1 kl. 10.00-11.00, lördag 11/3 kl. 10.00-11.00

Pris per person: 3 995 kr

Golftränare: PO Dahlman

Anmälan: po.dahlman@kungsbackagk.se


 

Therese Jacobson - Teknik

Följande veckor tränar vi:

46, 48, 3, 5, 6, 9, 12, 13

Grupper

Tisdagar; 12:30-14:00 (OBS! hcp 54-36), 14:00-15:30, 15:30-17:00, 17:00-18:30, 18:30-20:00

Onsdagar; 12:30-14:00, 14:00-15:30, 15:30-17:00, 17:00-18:30 (OBS! hcp 54-36), 18:30-20:00

 

Uppsamlingsheat: lördag 21/1 kl. 10:00, lördag 4/3 kl. 10.00-11.00

Pris per person: 3 995 kr

Golftränare: Therése Jacobson

Anmälan: therese.jacobson@kungsbackagk.se

 


 

Vinterträning individuell - PO

För dig som har en hög ambition och eget driv att utveckla sitt spel. Träningen sker med hjälp av Trackman, Video och Samlabb. Feedback efter varje träningstillfälle och handlingsplan på hur och vad som skall tränas till kommande lektion. Träningen sker under november-mars månad med några veckors mellanrum mellan lektionerna. Bokning av lektionerna sker i november månad.

10 st 50 minuters lektioner

1 st screening lektion, rörlighet och styrka
1 st Sam Labb lektion – puttning
8 st svinglektioner, grunder och driverlektion

Pris: 8 950 kr (om man vill vara två personer är priset 9 995 kr, för båda)

Anmälan: po.dahlman@kungsbackagk.se