Tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler

Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet – en klubblängd När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre, får spelaren rengöra bollen och ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från, detta lättnadsområde:

• Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

• Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: En klubblängd, men lättnadsområdets läge måste vara på spelfältet och får inte vara närmre hålet än referenspunkten.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och då använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e. Plikt för brott mot tillfällig lokal regel (om inte annat anges i den tillfällig.

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel (om inte annat anges i den tillfälliga lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)